Производство

Производството на компанията ни обхваща следните основни производствени звена: Сепарация и Десулфатизация, Металургия и Рафинация. 
Основната цел на производството ни е минимизиране на отпадъците, чрез използването на модерни технологии и практики, намалявайки количествата на отпадните газове. Въведен е процес на десулфатизация на оловната паста и отпадъчния електролит, в резултат на което са сведени до нула емисиите на серни оксиди в отпадъчните газове и е минимизирано производството на отпадъчен продукт - Оловна шлака.

Ние се стремим непрекъснато да оптимизираме използването на природни ресурси и енергия. Компанията обръща специално внимание към опазване на здравето и безопасността на всички свои служители. 

 

Сепарация и Десулфатизация

В този участък оловно-киселите отпадъчни акумулатори се натрошават и сепарират на следните компоненти: Оловна паста, Метална фракция, Електролит и Пластмаса.

виж повече

Металургия

В този участък се извършва редукционно топене на метална фракция, десулфатизирана паста и всички оборотни олово-съдържащи материали на производството.

виж повече

Рафинация

В този участък се извършват пирометалургични процеси по пречистване на оловото до получаване на готов продукт – Меко олово и всички сплави на оловна основа.

виж повече