Производство

Сепарация и Десулфатизация

В този участък оловно-киселите отпадъчни акумулатори се натрошават и сепарират на следните компоненти: Оловна паста, Метална фракция, Електролит и Пластмаса.

Отпадъчният електролит и оловната паста се подлагат на десулфатизация, в резултат на което се получават десулфатизирана оловна паста и разтвор на натриев сулфат.

Разтворът на натриев сулфат се концентрира във вакуумно изпарителна инсталация до получаване на готов продукт - Натриев сулфат.