ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Από την ίδρυση της το 1993 η εταιρεία ΕΛ ΜΠΑΤ ΑΕ ξεκίνησε την δραστηριότητα της ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Βουλγαρία. Η ανάκτηση και η ανακύκλωση διαφόρων ειδών αποβλήτων που περιέχουν μόλυβδο και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών είναι οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης.

Τα προϊόντα της εταιρείας είναι: Μαλακό μόλυβδο, Κράματα μολύβδου, Στοιχεία μολύβδου, Δοχεία για ραδιενεργά υλικά, Τρόπιδα μολύβδου κ αι Θειικό νάτριο. Οι διάφοροι τύποι μόλυβδου είναι βασική πρώτη ύλη στην παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου – οξέως οι οποίοι ευρέως χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή υποβρυχίων και άλλων σκαφών, επικαλύψεων καλωδίων, όπως και στην χημική βιομηχανία .  Η παραγωγή της επιχείρησης συνάδει πλήρως με την χρήση των καλύτερων τεχνικών και τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε αυτό τον τομέα. Πληρούνται όλες οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, όπως και εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών εργασίας. Τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.