ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η παραγωγή της εταιρείας αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές μονάδες παραγωγής:

Διαχωρισμός και Αποθείωση, Μεταλλουργία και  Διύλιση. 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της παραγωγής μας είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικών μειώνοντας τις ποσότητες των καυσαερίων. Εφαρμόζεται διαδικασία αποθείωσης της πάστας μολύβδου και του απόβλητου ηλεκτρολύτη και ως αποτέλεσμα έχουν μηδενιστεί οι εκπομπές οξειδίων του θείου στα απαέρια και έχει ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή αποβλήτων – σκωρίες μολύβδου.

Στόχος μας είναι συνεχώς να βελτιστοποιούμε την χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των υπαλλήλων της. 

 

Διαχωρισμός και Αποθείωση

Σε αυτή την μονάδα οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέως θρυμματίζονται και διαχωρίζονται στα ακόλουθα στοιχεία: πάστα μολύβδου, μεταλλικό κλάσμα, ηλεκτρολύτης, πλαστικό.

Δείτε Περισσότερα

Μεταλλουργία

Σε αυτή την μονάδα πραγματοποιείται η αναγωγική τήξη του μεταλλικού κλάσματος, της αποθειωμένης πάστας και όλων των υλικών παραγωγής που περιέχουν μόλυβδο.

Δείτε Περισσότερα

Διύλιση

Σε αυτή την μονάδα πραγματοποιούνται πυρομεταλλουργικές διαδικασίες καθαρισμού του μολύβδου έως την παραγωγή έτοιμου προϊόντος – μαλακός μόλυβδος και όλα τα κράματα με βάση μολύβδου.

Δείτε Περισσότερα