ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Εμείς συνεχώς αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε το δικό μας ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο είναι πιστοποιημένο για διαχείριση ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος, εξασφάλιση υγειών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ISO 9001ISO 14001 και ISO 45001, η εταιρεία επιτυγχάνει μέγιστη ιχνηλασιμότητα, αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχος όλων των διαδικασιών παραγωγής από την ανακύκλωση των πρώτων υλών και την παραγωγή των προϊόντων έως την παράδοση στον πελάτη
Το πιστοποιητικό της εταιρείας ΕΛ ΜΠΑΤ ΑΕ έχει εκδοθεί από την αρχή πιστοποίησης - LRQA.

 

 

Πιστοποιητικά & έγγραφα