ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία ΕΛ ΜΠΑΤ ΑΕ κατασκευάζει όπως Μαλακό μόλυβδο, έτσι και όλα τα κράματα βάση μολύβδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η παραγωγή της εταιρείας συμπληρώνεται από τρόπιδα μολύβδου, στοιχεία μολύβδου, δοχεία ραδιενεργών αποβλήτων και θειικό νάτριο.

                                                            • Μαλακό μόλυβδο 99.97%, 99.98% και 99.985%
                                                            • Κράματα μολύβδου-αντιμονίου
                                                            • Κράματα μολύβδου-ασβεστίου
                                                            • Κράματα μολύβδου-κασσιτέρου
                                                            • Στοιχεία μολύβδου
                                                            • Τρόπιδα μολύβδου
                                                            • Θειικό νάτριο

 

Η δυναμικότητα της επιχείρησης περιλαμβάνει όλα τους τύπους Κραμάτων μολύβδου-αντιμονίου που περιέχουν αντιμόνιο έως 11.5%.

Πραγματοποιείται επιπλέον σύνδεση των κραμάτων με θείο, αρσενικό, κασσίτερο, χαλκό, σελήνιο, ασήμι και άλλα σε φάσματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τις προαπαιτήσεις.

Η εταιρεία κατασκευάζει Κράματα μολύβδου – ασβεστίου με χαμηλή, μεσαία και υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου.

Τα κράματα έχουν επιπλέον συνδεθεί με κασσίτερο και αλουμίνιο σε κλίμακα που ορίζεται από τον πελάτη.

Εμείς κατασκευάζουμε και Κράματα μολύβδου – ασβεστίου χωρίς κασσίτερο και Κράματα μολύβδου – κασσίτερου κατά ειδικών προδιαγραφών.