Контакти

Компания ЕЛ БАТ АД, квартал 121, местност Съръмеше, 2040 Долна баня

Фабриката на компанията е разположена на 80 км от град София и на 40 км от град Пазарджик, на територията на Община Долна баня.

 

Офис асистент: +359886842575

Главен секретар: +359888609050

 

E-mail: office@elbat.bg

 

 

Офис: София, България
Булевард "България" 81 B / ПК 1404

 

Централен офис: Долна баня, България
Съръмеше, кв. 121 / ПК 2040