Продукти

Компания ЕЛ БАТ АД произвежда както Меко олово, така и всички сплави на оловна основа съгласно изискванията на клиента. Производството на компанията се допълва от Оловен кил, Оловни детайли, Контейнери за радиоактивни отпадъци и Натриев сулфат.

                                                            • Меко олово 99.97%, 99.98% и 99.985%
                                                            • Оловно-антимонови сплави
                                                            • Оловно-калциеви сплави
                                                            • Оловно-калаени сплави
                                                            • Оловни детайли
                                                            • Оловен кил
                                                            • Натриев сулфат

 

Капацитетът на предприятието включва всички видове Оловно-антимонови сплави, съдържащи Антимон до 11.5%.
Извършва се допълнително легиране на сплавите със Сяра, Арсен, Калай, Мед, Селен, Сребро и други в диапазони с концентрация съгласно предварителни изисквания.

Компанията произвежда Оловно-калциеви сплави с ниско, средно и високо съдържание на Калций.
Сплавите са легирани допълнително с Калай и Алуминий в граници, посочени от клиента.
Ние произвеждаме както Оловно-калциеви сплави без Калай, така и Оловно-калаени сплави по специално изготвени спецификации.