Продукти

Оловно-антимонови сплави

Капацитетът на предприятието включва всички видове Оловно-антимонови сплави, съдържащи Антимон до 11.5%.